หมวดหมู่: บทความทั้งหมด

สถานการณ์เอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย
เรื่อง

สถานการณ์เอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย

จากสถิติในปี 2558 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีประมาณ 440,000 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 66 ล้านคน แม้ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีจะลดลงมากเมื่อเทียบกับอดีต แต่กลับพบ...

วันถุงยางอนามัยสากล 2561
เรื่อง

วันถุงยางอนามัยสากล 2561

ประเทศไทยนับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งรวมถึงเอชไอวีด้วย โดยจะเห็นได้จากการรณรงค์ที่เข้มข้นในช่วงปี 2532-2544 ส่งผลให้อัตราการ...

เรื่อง

กิจกรรมวันเอดส์โลก 2561

วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก ซึ่งเป็นวันแห่งการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ เชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ ซึ่งได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 25 ล้านคนทั่วโลกตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในปี พ.ศ. 2524...