CUTTING EDGE MEDICINE AND ADVOCACY

REGARDESS OF ABILITY TO PAY

ทำแบบสอบถาม

จำนวน 10 ข้อ

ใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที

โทร. 064 598 6112

Line ID: @ahfthailand

จันทร์-เสาร์ 10.00-19.00 น.

โกลฟคลินิก

โทร 092 414 9254

ทุกวัน 10.00-19.00 น.

AHF TALKS : อนาคต Sex Work  ในวันที่เรามองคน “ไม่” เท่ากัน

AHF TALKS : อนาคต Sex Work  ในวันที่เรามองคน “ไม่” เท่ากัน

…เรากล้าที่จะมองคนทุกคน..เป็นคน “เท่ากัน”  รึเปล่า ?   เมื่อ Sex work คืองานอาชีพหนึ่ง ดังนั้น คนที่เป็น Sex worker ก็ควรจะได้รับสิทธิพื้นฐานเทียบเท่ากับคนที่ทำงานอาชีพอื่น ๆ หรือไม่ ? นี่คือคำถา...

AHF TALKS : อนาคตเยาวชนไทยกับเป้าหมายการยุติเอดส์

AHF TALKS : อนาคตเยาวชนไทยกับเป้าหมายการยุติเอดส์

หากเราลองมองลึกลงไปในระดับชุมชนและสังคม ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเยาวชนไทยช่วงอายุ 15-29 ปี ยังคงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูง สาเหตุและสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ พฤต...

AHF TALKS : We will fight till the end of HIV/AIDS

AHF TALKS : We will fight till the end of HIV/AIDS

ปัจจุบัน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี หลายคนเป็นบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถขององค์กร หลายคนทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทำประโยชน์ให้กับคนในสังคม เราต่างรับรู...

ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563

0 คนที่ได้รับการตรวจ
0 คนไข้ภายใต้การสนับสนุน
0 จำนวนถุงยางอนามัยที่แจก
0 หน่วยงานภายใต้การสนับสนุน

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปรึกษา 064 598 6112