Free HIV Test สำหรับทุกคน

Free HIV Test สำหรับทุกคน

หากคุณต้องการเพื่อนหรือใครสักคนเพื่อปรึกษาพูดคุย สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจเอชไอวี ทั้งก่อนตรวจหรือหลังจากพบว่าติดเชื้อเอชไอวี คุณสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาฟรีได้ที่เบอร์ 064 598 6112 หรือ Line ID: ahfthailand เรามีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ซึ่งมีความรู้ด้านเอชไอวีเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ทำงานมายาวนาน จะช่วยให้การปรึกษาแนะนำและให้ข้อมูลคุณในทุกขั้นตอนของการดูแลรักษาด้านเอชไอวี