Archives: Projects

โรงพยาบาลชัยภูมิ
Project

โรงพยาบาลชัยภูมิ

ที่อยู่: เลขที่ 12 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 เบอร์โทร: 044 – 104 610

โรงพยาบาลระยอง
Project

โรงพยาบาลระยอง

ที่อยู่: 138 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 เบอร์โทร: 038 611 104

Hon House
Project

Hon House

ที่อยู่: 148/87 หมู่ 13 ซอยสุขุมวิท 75 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 เบอร์โทร: 038 425 808 อีเมล์: [email protected]

มูลนิธิซิสเตอร์
Project

มูลนิธิซิสเตอร์

ที่อยู่: 417/64-65 หมู่ 9 ซอยอรุโณทัย ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 เบอร์โทร: 033 035 367, 085 699 3233 อีเมล์: [email protected]

โรงพยาบาลอุดรธานี
Project

โรงพยาบาลอุดรธานี

ที่อยู่: 33 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 เบอร์โทร: 042 245 555

โรงพยาบาลขอนแก่น
Project

โรงพยาบาลขอนแก่น

ที่อยู่: 54 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 เบอร์โทร: 043 009 900

โรงพยาบาลระนอง
Project

โรงพยาบาลระนอง

ที่อยู่: 111 ถ.กำลังทรัพย์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 เบอร์โทร: 077 812 630 – 3