แบบประเมินความเสี่ยง

แบบประเมินความเสี่ยง

ฉันเคยมีเซ็กซ์แบบสอดใส่กับคนที่ไม่ใช่แฟนหรือคนรักโดยที่ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย
ฉันเคยมีเซ็กซ์แบบสอดใส่กับแฟนหรือคนรักโดยที่ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย
ฉันดูออกว่าคนที่ฉันมีเซ็กส์ด้วยเคยมีเซ็กส์กับคนอื่นมาก่อน
ฉันมั่นใจว่า ฉันจะมีเซ็กส์กับคนๆ เดียวตลอดไป
ฉันมั่นใจว่า เมื่อฉันกับแฟนตกลงที่จะเป็นคู่กันแล้ว เราจะไม่ไปมีเซ็กซ์กับใครอีก
ฉันมั่นใจว่า ฉันสามารถปฏิเสธการมีเซ็กซ์แบบไม่ได้ป้องกันได้ทุกครั้ง
ฉันมั่นใจว่า คู่ของฉันจะมีถุงยางอนามัยใช้ทุกครั้งเมื่อมีเซ็กส์กับคนอื่น
ฉันได้คุยกับคู่ของฉันอย่างจริงจังเรื่องการป้องกันเอดส์
ฉันมีถุงยางอนามัยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์
ฉันเคยใช้เข็มฉีดเสพติดร่วมกับผู้อื่น