โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Home / โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลสมุทรสาคร

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ที่อยู่: 1500 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์โทร: 034 427 099

รายละเอียดภาคี