โรงพยาบาลบางละมุง

Home / โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลบางละมุง

ที่อยู่: 669 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทร: 038 411 551
โทรสาร 038 – 428464

รายละเอียดภาคี