กลุ่มเอ็มแคนขอนแก่น

กลุ่มเอ็มแคนขอนแก่น

กลุ่มเอ็มแคนขอนแก่น

ที่อยู่: เลขที่ 453/1 หมู่ 1 บ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทร: 087 238 4050 อีเมล์: [email protected]

ภาคีการทำงาน