แบบประเมินความเสี่ยง

แบบประเมินความเสี่ยง

ฉันเคยมีเซ็กซ์แบบสอดใส่กับคนที่ไม่ใช่แฟนหรือคนรักโดยที่ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย

ฉันเคยมีเซ็กซ์แบบสอดใส่กับแฟนหรือคนรักโดยที่ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย

ฉันดูออกว่าคนที่ฉันมีเซ็กส์ด้วยเคยมีเซ็กส์กับคนอื่นมาก่อน

ฉันมั่นใจว่า ฉันจะมีเซ็กส์กับคนๆ เดียวตลอดไป

ฉันมั่นใจว่า เมื่อฉันกับแฟนตกลงที่จะเป็นคู่กันแล้ว เราจะไม่ไปมีเซ็กซ์กับใครอีก

ฉันมั่นใจว่า ฉันสามารถปฏิเสธการมีเซ็กซ์แบบไม่ได้ป้องกันได้ทุกครั้ง

ฉันมั่นใจว่า คู่ของฉันจะมีถุงยางอนามัยใช้ทุกครั้งเมื่อมีเซ็กส์กับคนอื่น

ฉันได้คุยกับคู่ของฉันอย่างจริงจังเรื่องการป้องกันเอดส์

ฉันมีถุงยางอนามัยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์

ฉันเคยใช้เข็มฉีดเสพติดร่วมกับผู้อื่น