โรงพยาบาลตากสิน

Home / โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลตากสิน

ที่อยู่: 543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600

รายละเอียดภาคี