โรงพยาบาลตากสิน

Home / โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลตากสิน

ที่อยู่: 543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600

โทร. 02-437-0123ต่อ 1156,1240 หรือ 086-983-5772

 

รายละเอียดภาคี