โรงพยาบาลชัยภูมิ

โรงพยาบาลชัยภูมิ

โรงพยาบาลชัยภูมิ

ที่อยู่: เลขที่ 12 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

เบอร์โทร: 044 – 104 610

ภาคีการทำงาน