สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานกรุงเทพ

Home / สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานกรุงเทพ
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานกรุงเทพ

ที่อยู่: 8 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิภาวดีรังสิต 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร: 02 941 2320
Facebook: PPATBANGKOK

ข้อมูลหน่วยงาน