AHF ประเทศไทย ชวนน้องๆ โรงเรียนวัดราชโอรสส่งประกวดคลิปสั้น “วันเอดส์โลก”

AHF ประเทศไทย ชวนน้องๆ โรงเรียนวัดราชโอรสส่งประกวดคลิปสั้น “วันเอดส์โลก”
มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ (AHF) ประเทศไทย ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนวัดราชโอรส ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ส่งประกวดคลิปรณรงค์ ความยาวไม่เกิน 1 นาที
.
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดความตระหนักในการป้องกันเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปเนื่องในวันเอดส์โลก (WORLD AIDS DAY 2023) ภายใต้หัวข้อ “อยากรักไม่ผิด อย่าลืมคิดที่จะป้องกัน”
.
เงื่อนไขการประกวด
.
✅ ต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้น ม.4 – ม.6 โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร เท่านั้น
✅ จำกัดสมาชิกในทีมไม่เกิน 3 คน และส่งได้ทีมละ 1 คลิปเท่านั้น
✅ ผลิตคลิปภายใต้หัวข้อ “อยากรักไม่ผิด อย่าลืมคิดที่จะป้องกัน” โดยสามารถสื่อความหมายได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละทีม ทั้งนี้เนื้อหาต้องไม่ขัดต่อกฏหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
✅ ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการผลิตหรือการตัดต่อ สามารถใช้ความคิดได้อย่างอิสระ โดยมีความยาวไม่เกิน 1 นาที (รวม Intro, Title และ End Credit โดยเราจะออกแบบเพื่อให้น้อง ๆ ดาวน์โหลดและนำไปตัดต่อ) สามารถโหลด Titleและ End Credit ได้ที่ https://drive.google.com/…/1C81lA0BrEoieak2Wznd0KyckdqY…
✅ ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ขององค์ประกอบ ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
✅ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิร่วมของมูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ (AHF) ประเทศไทย สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงาน
✅ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
✅ หากพบว่ามีการร้องเรียน หรือพิสูจน์ได้ภายหลังว่าคลิปสั้นที่ส่งเข้าประกวดมิใช่ของผู้ส่งผลงาน หรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการประกวดมีสิทธิในการเรียกคืนรางวัลหรือตัดสิทธิ์การรับรางวัลทั้งนี้กรรมการผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ ต่อการละเมิดลิขสิทธินั้น
.
รายละเอียดการเข้าร่วมประกวด
.
♦️ ประกาศรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 7–22 พฤศจิกายน 2566
♦️ ผลิตคลิปวีดิโอและส่งผลงานในรูปแบบ Full HD 1080p (แนวนอน) ไฟล์ฟอร์แมต .mp4 โดยอัปโหลดขึ้น Google drive แล้วแชร์ลิงก์พร้อมเปิดสิทธิการเข้าถึงมาที่ https://forms.gle/Hchmr6g1eireKF5b7 ภายในวันที่กำหนด
♦️ ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย พร้อมเริ่มกิจกรรมโหวตคลิปสั้นโดนใจชิงรางวัล Popular Vote
ผ่านเฟซบุ๊กเพจ : AHF Thailand ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
♦️ ประกาศผลรางวัลกิจกรรมโหวตคลิปสั้นโดนใจชิงรางวัล Popular Vote ผ่านเฟซบุ๊กเพจ : AHF Thailand ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566
♦️ ประกาศผลรางวัลผู้ชนะการประกวดและรับรางวัล ในวันที่จัดงานวันเอดส์โลก World AIDS Day 2023 วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
.
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การพิจารณามีคะแนนรวม ทั้งหมด 100 คะแนน โดยแบ่งรายละเอียดดังนี้
.
รอบคัดเลือก
1. แก่นเรื่อง (Theme) ความสมบูรณ์สอดคล้องข้องเนื้อหาตามกรอบเรื่อง (30 คะแนน)
2. เทคนิค เช่น การจัดองค์ประกอบภาพ มุมกล้อง การเก็บภาพ การตัดต่อ (20 คะแนน)
3. การเล่าเรื่องและรูปแบบการดำเนินเรื่อง (20 คะแนน)
4. แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
5. ระบบภาพและเสียงมีคุณภาพ และมีความสัมพันธ์กันชัดเจน (10 คะแนน)
.
รอบตัดสิน
1. เนื้อหาของคลิปวิดีโอมีความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด (40 คะแนน)
2. ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ (ความสดใหม่ โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร มีความน่าสนใจ) (30 คะแนน)
3. การสร้างความตระหนักรู้ (20 คะแนน)
4. การใช้ภาษาและการสื่อสาร ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น (10 คะแนน)
.
กรณีรางวัล (Popular Vote) พิจารณาจากผลรวมยอดการกดไลค์และกดแชร์ผ่านเฟซบุ๊กเพจ : AHF Thailand โดยนับคะแนนจาก จำนวนผุ้กด Like = 1 คะแนน/Like และ จำนวนผู้กด Share = 2 คะแนน/share และจะสิ้นสุดการนับคะแนนในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น.
.
รางวัลการประกวด มูลค่ารวม 22,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย 5 รางวัล
เงินรางวัลละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัล Popular Vote 1 รางวัล
เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
.
ผู้ประสานงาน
คุณประเทศ ปันคำ (ป๋อ) โทร. 099-297-4332
คุณโกมล ทรัพย์กุญชร (กอล์ฟ) โทร. 099-289-1736