ประชุมร่วมกับทีมพยาบาลโรงพยาบาลบางนา 1

ประชุมร่วมกับทีมพยาบาลโรงพยาบาลบางนา 1

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ AHF Thailand และมูลนิธิเดอะพอสโฮมเซ็นเตอร์ เข้าพบเพื่อแนะนำองค์กรและโครงการกับทีมพยาบาลโรงพยาบาลบางนา 1 พร้อมทั้งหารือเรื่องแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

โรงพยาบาลบางนา 1 เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ AHF Thailand ให้การสนับสนุนในการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี โดยมีมูลนิธิเดอะพอสโฮมเซ็นเตอร์ เป็นองค์กรประสานงานและสนับสนุนการทำงานในด้านการดูแลผู้อยู่ร่วมกับเชื้อที่มารับบริการร่วมกับโรงพยาบาล